Dubai (Emirates CAE) – October 2009

Graduates & Instructors (l to r)

Phillip Hui (CAE), Captain Pu Ruisheng (China Southern Airlines), Yin Jun Hua (China Eastern Airlines), Li Jun (China Eastern Airlines) , Wang Zhenwei ( COMAC ), Fan Shunyu (Air China), Captain Chen Li Ping (CAAC), Rong Weiguo (China Southern Airlines), Andy Ramsden (TTI), Hu Wei (CAE), Brian Hampson (TTI), Murph Morrison (TTI), Captain Chen Dong (CAAC), Deng Jun (Air China), Inspector Zhang Lingzhi (CAAC), Ren Le Jiang (China Southern Airlines)

Taking Photo: Bob Earp (TTI)