April 2014

Sanya, Hainan (Hainan Airlines) – April 2014

Graduates & Instructors ( l to r)

Valentinas Mirosnicenko (SimIndustries), Yang Qinglong (HNA), Li Zhenghong (HNA), Chu Baowen (HNA), Zhu Xiuchun (HNA), John O’Halloran (TTI), Andy Ramsden (TTI), Malcolm Blackwood (TTI), Dong Jinrong (HNA), Wang Xuguang (HNA), Wang Zhongying (HNA)

Taking photo: Bob Earp (TTI)

Graduates & Instructors ( l to r)

Li (Alan) Qingxun (HNA), John O’Halloran (TTI), Valentinas Mirosnicenko (SimIndustries), Malcolm Blackwood(TTI), Andy Ramsden (TTI)

Taking photo: Bob Earp (TTI)

Sanya, Hainan (Hainan Airlines) – April 2014 Read More »