April 2014

Sanya, Hainan (Hainan Airlines) – April 2014

Graduates & Instructors ( l to r)

Valentinas Mirosnicenko (SimIndustries), Yang Qinglong (HNA), Li Zhenghong (HNA), Chu Baowen (HNA), Zhu Xiuchun (HNA), John O’Halloran (TTI), Andy Ramsden (TTI), Malcolm Blackwood (TTI), Dong Jinrong (HNA), Wang Xuguang (HNA), Wang Zhongying (HNA)

Taking photo: Bob Earp (TTI)

Graduates & Instructors ( l to r)

Li (Alan) Qingxun (HNA), John O’Halloran (TTI), Valentinas Mirosnicenko (SimIndustries), Malcolm Blackwood(TTI), Andy Ramsden (TTI)

Taking photo: Bob Earp (TTI)

Hong Kong (Cathay Pacific) – April 2014

Graduates & Instructors ( l to r)

Will Soo (CX), Malcolm Blackwood (TTI), Gary Brown (CX), Robert Yapp (HKCAD), Mark Leonczek (HKCAD), Nikail Malhotra (FSTC), John O’Halloran (CX/TTI), Kirwin (Koke) Killian (CX), Andy Ramsden (TTI), Simon Scanlon (CX), Robert (Bob) Earp (TTI)